OFERTA

 • Wymiar opłat generowany w cyklu miesięcznym.
 • Rozliczanie zużycia mediów w cyklu miesięcznym na podstawie odczytów liczników.
 • Prowadzenie windykacji w zakresie wysyłanych wezwań i sporządzanych pozwów.
 • Dostęp do internetowej kartoteki lokalu poprzez stronę www, historii naliczeń i wpłat oraz dokumentów dotyczących wspólnoty.
 • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz wobec Urzędów, dostawców mediów i kontrahentów usług.
 • Przygotowywanie ofert serwisowych, remontowych i budowlanych oraz negocjowanie umów.
 • Składanie na corocznym zebraniu wspólnoty sprawozdania z administrowania, rozliczenia stanu rachunku bankowego wspólnoty oraz przedstawienie planu dochodów i wydatków na okres następny.
 • Przygotowanie czytelnego planu gospodarczego i analiz finansowych.
 • Bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej: usuwanie wszelkich usterek i awarii, sprawdzanie czystości terenu zewnętrznego w tym prowadzenie dokumentacji zdjęciowej.
 • Zapewnienie prac konserwacyjnych wynikających ze specyfiki budynku.
 • Przechowywanie pełnej dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Występowanie na zlecenie Zleceniodawcy do dostawców o podpisanie umów niezbędnych do funkcjonowania nieruchomości.
 • Prowadzenie nadzoru i kontroli nad realizacją podpisanych przez Zleceniodawcę umów.
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami konserwacyjno-remontowymi.
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości nieruchomości wspólnej oraz nad utrzymaniem terenów zielonych.
 • Zapewnienie dedykowanego administratora do obsługi wspólnoty.
 • Zlecanie przeglądów technicznych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 • Pełna obsługa rachunków bankowych na korzystnych warunkach: konta bieżące, depozytowe, lokaty oraz indywidualnych rachunków dla każdego właściciela lokalu.
 • System płatności dostosowany do oczekiwań i potrzeb.
 • Prowadzenie pełnej księgowości i sprawozdawczości.
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od wszelkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej.

Nasza kadra to m.in.: licencjonowana księgowa, inspektor ds. technicznych, hydraulik, elektryk, specjalista ds. windykacji, specjalista ds. kredytów i lokat oraz radca prawny.