Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami

Użytkownicy wieczyści gruntów

Użytkownicy wieczyści gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może wystąpić jej użytkownik wieczysty. Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów. Z wnioskiem o przekształcenie prawaWięcej oUżytkownicy wieczyści gruntów[…]